top of page

4 стъпки за ефективно и надеждно музициране на медни и дървени духови инструменти

Моите 4 стъпки за ефективно и надеждно музициране на медни и дървени духови инструменти (в хронологичен ред):


1. Слушайте (не се опитвате да свирите песента или пиесата, ако не сте я слушали достатъчно, за да я запомните).


2. Научете мелодията. На този етап все още не използвайте инструмента си, а я свирете с уста или пейте мелодията. Не е нужно да е красиво, но трябва да е правилно (интонирайте правилно и следете за ритмиката)


3. Бъзинг на мундщук на мелодията (само за медни духови)


4. Изсвирете песента на инструмента си и работете над всички технически аспекти на изпълнението.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page