top of page

Съхраняване на медни духови инструменти през лятната ваканция

Ако не използвате често инструмента си през лятото и не искате да имате главоболия със запечени/клеясали цугове и пистони има два начина.


Най-добрият начин е:


  • Почистете всички подвижни части (цугове и пистони) и ги съхранявайте отделно, завити в защитна опаковка (бъбъл фолио или нещо подобно) - фиг. 1


По-лесният (мързелив начин):

  • Почистете и смажете всички подвижни части и ги поставете обратно. Не вкарвайте цуговете до края, а оставете толеранс от поне 1 см (фиг. 1 и 2). В случай, че все пак блокират, така поставените цугове ще бъдат раздвижени много по-лесно и с по-малка вероятност от причиняване на проведе при тяхното раздвижване.
P. S. Ако се налага пренасяне или транспортиране на инструмента е препоръчително да е в сглобен вид.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page