top of page

Развиване на мускулите на амбушюра и оптимизиране на тяхното използване при свирене

Силата и издържливостта на лицевите мускули имат пряка връзка със нашата способност да ги контролираме и да координираме дейността на различни мускулни групи при свирене на духови инструменти. Прецизният контрол е невъзможен без сила, издържливост и ефективна координация.


Ето защо музикантите, които свирят на медни духови инструменти винаги са търсели нови начини на развиват лицевите си мускули (и в частност тези, които имат решаваща роля при формирането на амбушюра). Лицевите мускули, езика и дихателната система са органи/мускулни групи, чиято обичайна функция са дишането, храненето и пр. дейности, които не изискват толкова усилие/сила, затова инструменталната практика изисква особена подготовка и поддръжка на последните, за да могат да отговорят на особените предизвикателства при свиренето на медни духови инструменти. Затова музиканти и преподаватели са развивали и ползвали най-различни системи за упражнения (на инструмента или без него), устройства и комбинации от двете.


  • Рой Стивънс - известен джаз тромпетист и прочут инструментален педагог, автор на "Самоанализа на амбушюра - Техника на амбушюра на Стивънс-Костело", известен най-вече с две упражнения за развитие на лицевите мускули, умението да се компресира въздушната струя и вертикалното подравняване на челюстите при свирене на тромпет.

а/ Упражнение с молив


Поставете молив между зъбите си, като го хванете леко с тях. Останете в състояние на релакс (без излишно напрежение или усилие) докато духате въздух през отвора между зъбите. Когато увеличавате скоростта на въздуха, който минава през зъбите, лицевите Ви мускули ще реагират на компресията със необходимото мускулно напрежение. Това е причинно-следствено взаимодействие.


Компресията на въздуха диктува напрежението на мускулите на лицето и устните. Никакво предварително/предопределено напрежение не трябва да има.


б/ Упражнението на дланта


Обърнете дланта си с вътрешната част нагоре и поставете на нея тромпета легнал, както е показано на изображението:
Сега се опитайте да свирете всички тонове, изсвиряеми без натискане на пистони. Целта на това упражнение е вертикалното подравняване челюстите и свиренето във всички възможни регистри със минимален натиск (в случая единственото съпротивление, което използваме за натиск на инструмента към устните е силата на триенето между дланта и тромпета. При нужда може да издадете долната челюст напред, за да увеличите сцеплението между устните и мундщука. Тази техника е основа за така наречената техника на нон-прес, но тук е мястото да отбележим, свиренето без абсолютно никакъв натиск не е желателна практика при музициране пред публика, а упражнение за оптимизиране на амбушюра. Това упражнение има различни варианти, тук го разглеждаме единствено така, както е проектирано от неговия оригинален автор.


  • Бъзинг

Произвеждането на звук само с мундщука на инструмента, или с мундщука+входната тръба на инструмента (при което се премахва настройващия цуг) - това позволява изпълнението на най-различни мелодии, упражнения итн. Може да подобри интонацията и ефикасността на звукоизвличането.


  • Кат Андерсън - друг известен джаз тромпетист, известен с невероятния си контрол и майсторство при свирене във високия регистър, октавист в бенда на Дюк Елингтон

а/ Свирене със затворени челюсти

Свирете упражнения за гъвкавост по ваш избор сподравнени, но затворени челюсти. Това ще ви даде представа за това, как да използвате правилно различните мускулни групи при свирене на медни духови инструменти. Отново, това е просто упражнение за оптимизиране на амбушюра, т.е. не е подходяща практика за изпълнение пред публика.

б/ Whisper G - С техниката описана по-горе свирете сол от първа октава възможно най-тихо като звука трябва да е между въздух и звук. Свирете тази нота възможно най-дълго, докато почувствате умора. Ако владеете техниката на верижното дишане, може да го приложите при изпълнението на това упражнение. Кат Андерсън е правил това в продължение на 20 мин, докато гледал телевизия. За начало не се препоръчва да го пробвате по-дълго от 5 минути.


  • P.E.T.E. на Terry Warburton